Luminos @dvies
                                                                                                                                                                                                                      "Perfection is achieved, not when there is nothing more to add,                                                                                              but when there is nothing left to take away"                                                                                             (Antoine de Saint-Exupery)

Over mij

In 2003 werd ik zelfstandig ondernemer en richtte ik samen met 4 partners Empirion op en ontwikkelden samen VerzuimXpert, het eerste Online verzuimmanagementsysteem in Nederland. 

Na 5 jaar was het tijd voor een volgende stap en heb ik voor Careway BV meegewerkt aan de ontwikkeling van 'Labclaim', een dienst die declaraties verzorgt voor een specifieke doelgroep in de GGZ. Een dienst die zich verder ontwikkelde als een belangrijke schakel binnen GGZ instellingen. Een eigen declaratie systeem en BI omgeving maken onderdeel uit van deze propositie.

Voor SAB ontwikkelde ik het ARES systeem voor de registratie van binnenvaartschepen en voor vaardocumenten van de bemanningen, inclusief registratie van de vaarbewegingen van individuele bemanningsleden.

Met drie partners ontwikkelde ik een sms service om bezoekers aan restaurants te koppelen en richtte samen met 2 andere partners HR Navigator BV op. Vanuit het verleden lag er nog steeds een lijntje naar verzuimmanagement dat daarbij goed paste.

Rode draad is mijn loopbaan als zelfstandige is het creëren van iets nieuws, vaak worden daarbij processen en systemen ontwikkeld en wordt goed nagedacht over verbeteringen en aanpassingen die nodig blijken in proposities, processen en systemen.

Later kwam daar nadrukkelijk kwaliteitsmanagement bij: Bij HR Navigator ontwikkelden wij samen met Lloyd's Register een eigen kwaliteitskeurmerk 'Veilig HR-Systeem'. Onderdeel van dit keurmerk is een attack and penetration test, waardoor het complete pakket (processen en IT) bewezen goed en veilig is. Vooral voor processen  en systemen waarbij privacy gevoelige informatie wordt bewerkt en vastgelegd een must in een tijd waarbij organisaties en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor compliancy aan internationale wet- en regelgeving.

Voor Careway heb ik samen met een collega een ISMS systeem opgezet ten behoeve van certificering voor NEN 7510. Daarvoor heb ik o.a. impact- en risico analyses uitgevoerd in het kader van de privacy-eisen die gesteld worden aan verwerkers van persoonsgegevens. Deze kennis heb ik aangewend om een startende organisatie in de gezondheidszorg te ondersteunen bij de certificering voor NEN 7510.